Skærmvægge bruges ofte til opdeling af store kontor arealer

Vi oplever i stigende grad en udvikling, som peger imod at man i børnehaverne oplever mere støj, grundet det stigende antal børn pr. Pædagog, i skolen skal man kunne rumme alle på lige vilkår og på arbejdspladserne skal man være mere sociale og arbejde i store teams. Men det er ikke altid, at det går lige godt. Så rundt omkring de forskellige steder, er man begyndt at ændre i de daglige rytmer og normer og tilpasse dem den enkelte situation.
Her kommer skærmvægge ind i billedet, for med deres fleksible funktioner kan de tilgodese alt lige fra børnehavebørns behov for ro til leg og fordybelse, til skoleelevernes behov for ro og mulighed for at koncentrere sig til de voksnes stigende behov for at arbejde uforstyrret af de andre kollegers opgaver og forstyrrende henvendelser.
I børnehaverne er man begyndt at dele de store opholdsrum op, så man har små oaser hvor børnene kan lege rimelig uforstyrret af de voksne og kammeraternes susen forbi i en ellers god, men forstyrrende leg. Man havde en overgang den overbevisning, at alle rum skulle være store og åbne så alle kunne være det samme sted og alle skulle kunne se alle. Det er man så småt gået væk fra igen, men da man ikke kan ændre på selve konstruktionen af byggeriet, er man begyndt at sætte skærmvægge op, for at opdele rummene. Og samtidig har de også den fordel, at de er støj dæmpende, hvilket er en stor fordel når man opholder sig så mange bør og voksne på et sted.
Men også i skolerne er man begyndt at dele klasselokalet op, for efter man har indført inklusion, skal der være plads til en vis mængde børn, som tidligere ville komme i en special klasse med fokus på den enkelte elevs udfordringer. Og det er på nogle punkter også ok, men når det går ind og forstyrrer undervisningen for alle de andre elever er det ikke længere en god ide. Derfor er man begyndt på nogle skoler, at lave små undervisningskroge, adskilt af skærmvægge, hvor elever kan sidde uforstyrret af de andre elever og arbejde samtidig med at lærere stadig kan se eleverne. Og dertil skal siges, at det kan også komme andre elever til gode, de elever som bare har lidt svært ved ikke at lade sig forstyrre af de andre elever, kan når behovet byder sig blive aflastet, for så at vende tilbage til sin vante plads når der igen er overskud til det.
Også på de voksnes arbejdspladser, især på de kontorrelaterede arbejdspladser, har skærmvægge gjort deres indtog. Efter man i en periode har bygget en masse nye kontorfaciliteter, med fokus på teamwork, store fælleskontorer og socialisering. Det har efterfølgende bidt sig selv i halen og vist sig som en noget større udfordring end man havde kunnet forestille sig. Mange oplever en hverdag fyldt med megen støj, da mange mennesker er samlet i samme rum og der medfører at mange har svært ved at koncentrere sig om arbejdet og resulterer i et personale der er mindre produktive og oplever manglende arbejdsglæde.