Ett aktivsstall ger dig möjlighet att designa din hästhållning precis som du önskar.

Det finns många möjligheter att utforma en vilo- och sovhall med ett aktivstall . Det bör ha flera ingångar och ligga i lä. Ytan ska vara minst 8-10 m2 per vuxen häst, gärna större. Hallens botten täcks (....) med ett lämpligt material som byts ut ett par gånger per år.
För att säkerställa att fodret hålls torrt behövs det ett tak och ett betongfundament till foderstationen. Här är det upp till varje köpare att bestämma utseendet på byggnaden. Det kan göras enkelt, eller med en mer avancerad design med ett aktivstall, allt utifrån kundens önskemål och behov.
Skötselstallet är en uppvärmd byggnad, med indraget vatten och el. I den här byggnaden placeras även datorn som styr foderstationerna. På datorn som är kopplad till aktiveringstallet kan varje hästägare enkelt justera fodermängden till sin egen häst, för optimal och individuell utfodring.