Skærmvægge fungerer som støjdæmpere i for eksempel kontormiljøer

Sidder du i et kontormiljø og kan det være svært nogle gange at få ørenlyd når du taler i telefon med kunderne, fordi dine kolleger taler i telefon samtidig med dig. Eller måske fordi en af dine kolleger bare er typen der taler lidt højere end alle i andre, så er der mulighed for at gøre noget ved problemet, så alle kan holde ud at være i det og få ørenlyd. Eller synes du bare det kunne være rart at være skærmet lidt af fra de andre på kontoret, så vil en rigtig effektiv løsning på denne udfordring være at anskaffe nogle skærmvægge. De har to funktioner de kan både være med til at dele rummet op så i nærmest får hver jeres lille kontor, men samtidig sluger den også en del af den støj der er i rummet, når så mange taler på samme tid.
Et andet sted hvor der kan være rigtig meget støj er i institutionerne. Der er også ofte brug for at lave små områder hvor børnene kan være afskærmet og fordybe sig i deres leg, uden at være under konstant opsyn og samtidig undgå at blive forstyrret, af alle de andre børn der fræser rundt på stuen. Så der er skærmvægge også en perfekt løsning da de er støjdæmpende og afgrænser det store rum til flere små område. Men der er faktisk en fordel mere, da man nu kan få nogle hvor man kan skrive på, de fungere ligesom en whiteboard tavle, så børnene har mulighed for at stå og skrive og tegne nede i deres højde uden der er grund til frygt for at de tegne uden for og over på væggen. Der findes også nogle der kan bruges som opslagstavle og dermed har man pludselig med skærmvægge mulighed for at lave en udstilling af børnenes ting, lige der hvor man gerne vil have da de jo kan flyttes rundt og ikke er stationære som væggene på stuen, som man kun kunne bruge førhen.